Feitje
Binnen enkele jaren zal 50% van al het markton- derzoek, online gebeuren.

   

10 voordelen van een online enquête op een rijtje

1. Sneller
De tijdsduur om een online enquête van begin tot eind af te ronden is gemiddeld tweederde korter dan bij traditionele onderzoeksmethoden. (bron: conducting online research, Allen Hogg)
Dit komt onder andere door:

 • Automatische dataverzameling
 • Geen tijd kwijt met verzending van papieren vragenlijsten
 • Het onderzoek kan 7 dagen per week, 24 uur per dag ingevuld worden.
 • Directe respons
  Het blijkt dat meer dan de helft van alle respons bij een online onderzoek binnen 3 dagen al binnen is. (bron: online onderzoek, een betrouwbaar alternatief? Hans Nauta)

2. Goedkoper
Uit onderzoek blijkt dat online onderzoek gemiddeld 50% goedkoper is dan traditioneel onderzoek. (bron: conducting online research, Allen Hogg)

 • Geen kosten voor het verzenden en ontvangen van de vragenlijsten
 • Geen data-invoerkosten
 • Lagere arbeidsintensiviteit

3. Minder fouten
Doordat de respondent zijn antwoorden direct invoert in het systeem, bestaat er geen kans meer op fouten bij het overtypen of inlezen van antwoorden zoals dat voorheen nog wel eens voorkwam.

4. Directe analyse
Onderzoeksgegevens kunnen direct online geanalyseerd worden, hierbij heeft u de mogelijkheid om direct grafieken en tabellen te bekijken, zelfs het maken van kruisverbanden is direct mogelijk.

5. Gebruiksvriendelijker voor de respondent
Het blijkt dat 90% van de mensen met een internet verbinding liever een internet enquete invult dan een telefonische enquete beantwoord. 
(bron: conducting online research, Allen Hogg)

 • De respondent kan zelf het tijdstip bepalen om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is vooral handig voor het enqueteren van bijvoorbeeld drukke bedrijfsmensen.
 • Online onderzoek neemt vaak minder tijd in beslag.
 • Zonder dat de respondent het door heeft kunnen ingewikkelde stappen binnen de vragenlijst genomen worden. Dit voorkomt dat de respondent irrelevante vragen moet beantwoorden.
 • Directe controle op de invoer, geen foutieve antwoorden mogelijk.
 • Directe terugkoppeling naar respondent mogelijk. Dit is handig wanneer het gaat om bijvoorbeeld psychologische- of intelligentietesten of het doorlopen van procesbomen.

6. Gebruiksvriendelijker voor de onderzoeker
Voor de onderzoeker zit het voordeel vooral in het direct en gemakkelijk kunnen inlezen van de gegevens in verschillende statistische programma’s of spreadsheets. Dit scheelt zeer veel tijd voor de onderzoeker. Het is via een online onderzoeksapplicatie ook mogelijk om herinnerings mailtjes te versturen alleen naar mensen die nog niet hebben gerespondeerd. Dit scheelt geld en gebeurt vaak nauwkeuriger dan met de hand.

7. Flexibele vormgeving vragenlijst
Vragenlijst is geheel in juiste (huis)stijl te leveren. Er kan gebruik gemaakt worden van logo's, kleur, opmaak, figuren, foto’s, audio- en video materiaal etc. 
Wanneer in een enquête gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen moet wel bedacht worden dat de laadtijd van de enquete hoger wordt. Dit kan vooral bij respondenten die via een modem internetten leiden tot frustraties of zelfs het beëindigen van de enquête.

8. Antwoorden van betere kwaliteit en eerlijker
Macroy heeft in 2002 een onderzoek gedaan waaruit bleek dat antwoorden in web enquetes significant langer en van hogere kwaliteit waren dan die bij papieren enquetes.
Uit een ander onderzoek van Miller en Panjikaran (2001) bleek dat bij onderzoeken waar een interviewer de enquete afneemt (bijv. bij telefonisch onderzoek) vaker sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden dan bij enquetes zonder interviewer. Ook wordt er eerder gevoelige informatie vertrekt wanneer er een interviewer ontbreekt.

9. Selectie van respondenten
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een respondentendatabase is het vaak mogelijk om al een voorselectie te maken, zodat alleen mensen ondervraagd worden die aan het respondentenprofiel voldoen.

10. Flexibele vraagvolgorde 
Per antwoord kan de vervolgvraag verschillen. Het is dus mogelijk om de respondent alleen de vragen te laten beantwoorden die relevant zijn.

Zitten er ook nadelen aan online onderzoek? 

In het artikel “Common Concerns With On-line Surveys” van Lori Salmon worden onderwerpen waar veel mensen zich zorgen over maken ten aanzien van online enquêtes besproken en weerlegd. Hieronder een korte samenvatting. Voor het hele artikel klik hier.
 

1. De technologie is niet ver genoeg ontwikkeld om complexe marktonderzoeken aan te kunnen.
De technologie heeft zeer grote sprongen gemaakt. Op het moment zijn online enquêtes zeer flexibel en interactief. Het is dé manier om zowel simpele als ingewikkelde enquêtes af te nemen.
 
2. Online enquêtes vereisen veel technologische kennis.
Er zijn tegenwoordig programma’s op de markt waarmee een onderzoeker met basis computer kennis zeer gemakkelijk zelf een online enquête kan aanmaken, met verschillende soorten vragen, met figuren etc. Ook het argument dat de servercapaciteit te klein is, is niet meer een geldig argument. Veel software aanbieders laten het onderzoek op hun eigen server lopen.
 
3. Online enquêtes maken marktonderzoeksbureaus overbodig.
Er zullen altijd onderzoekers nodig zijn voor het opstellen van een goede vragenlijst, het bekijken en zo nodig aanpassen tijdens het onderzoek en het objectief analyseren van de gegevens.
 
4. Online enquêtes zijn ongeschikt voor representatieve steekproeven.
Internet is steeds meer bereikbaar voor alle delen van de bevolking. De representativiteit van steekproeven wordt hierdoor steeds groter. Vooral bij specifieke doelgroepen is de representativiteit geen probleem meer.
 
5. Online enquêtes hebben een non-respons fout.
De non-response fout is bij ieder type onderzoek aanwezig. Vroeger werd het telefonisch onderzoek als beste alternatief gezien, maar nu steeds meer personen slechts een mobiele telefoon hebben en steeds meer mensen weigeren aan telefonische enquêtes mee te doen is hier de non-respons fout de laatste tijd sterk vergroot.
 
6. Online enquêtes geven geen vertrouwelijkheid aan respondenten.
Vaak hebben respondenten bij online enquêtes het idee dat hun gegevens niet vertrouwelijk behandeld worden. Respons kan verhoogd worden door de respondenten anoniem te laten meedoen, geen login noodzakelijk. Zijn toch bepaalde gegevens noodzakelijk dan kan een vertrouwelijke uitstraling van het onderzoek, zoals de bedrijfsnaam het gevoel van veiligheid verhogen.
 
7. Bij online enquêtes is geen controle over wie respondeert.
Dit geldt in zelfde mate voor schriftelijke onderzoeken. Dit kan verbeterd worden door een speciale logincode per respondent aan te maken.
 
8. Online enquêtes zijn niet beveiligd.
Tegenwoordig is er goede beveiliging van de enquête mogelijk. Dit kan in de vorm van speciale e-maillijsten, wachtwoorden, en tijdsbeveiligingen.
 
9. Mensen vullen de online enquête niet naar waarheid in.
Doordat er geen interviewer aanwezig is zouden mensen eerder liegen. Het blijkt echter dat mensen eerlijker antwoord geven (niet sociaal wenselijk) wanneer er geen onderzoeker aanwezig is.
 
10. Online enquêtes verzorgd niet genoeg rapportage mogelijkheden.
Vaak is het bij de huidige programma’s mogelijk om rechte tellingen in het programma te zien. Bij de MWM2 onderzoeksapplicatie is het mogelijk om ook kruistabellen in de applicatie te bekijken en verder is het mogelijk om de ruwe data naar spreadsheets of statistische programma’s te copiëren.
 
11. De kosten van online enquêtes zijn onoverkomelijk.
De kosten voor online enquêtes zijn de laatste jaren zeer sterk gedaald. De kosten zijn nu vaak in het voordeel van online enquêtes t.o.v. andere soorten onderzoek.