Feitje
Het blijkt dat antwoorden in web enquêtes significant langer en van hogere kwaliteit zijn dan die bij papieren enquêtes.


Meer informatie:
Tevredenheidsonderzoek
Klantpanels.nl
Onlinepanel.nl
   

Veelgestelde vragen over een online enquête

Waarom zou ik een online enquête doen?
Onderzoek helpt bij het nemen van beslissingen en het onderbouwen en verdedigen van acties die uit het onderzoek voortkomen. In vergelijking met traditioneel onderzoek (schriftelijk, telefonisch en mondeling) is online onderzoek vele malen goedkoper. Het is de snelste manier om een onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

Wat is de maximale lengte van de vragenlijst?
Dit is per onderzoek verschillend. Het hangt vooral af van de betrokkenheid van de doelgroep bij het onderwerp. In de regel geldt dat respondenten gemiddeld zo'n 10 minuten willen uittrekken voor een online onderzoek dit is ongeveer gelijk aan zo’n 20 tot 30 vragen. Het hangt natuurlijk ook af van het vraagtype als je veel open vragen stelt dan ligt het maximale aantal vragen veel lager.

Kun je ook kwalitatief onderzoek online uitvoeren?
Kwalitatief onderzoek gaat op zoek naar dieper- of onderliggende motivaties of attitudes van een doelgroep. Op het moment wordt dit vaak gedaan door individuele diepgaande interviews of groepsdiscussies. Het verkrijgen van hetzelfde soort gegevens via internet is nog niet goed mogelijk. Wel worden op het moment experimenten gedaan met het houden van groepsdiscussies via chatrooms en discussieforums.

Is het verstandig om te werken met een bestaand software pakket?
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt software kan het zelfstandig opzetten van een online onderzoek veel tijd in beslag nemen. Met hulp van software is het vaak zeer eenvoudig om een onderzoek in te voeren. Het nadeel bij veel standaard software pakketten is echter dat wanneer u speciale wensen hebt omtrent bijv. vormgeving of ander soort vraag dat dit vaak niet in te bouwen is. MWM2 heeft zelf de software ontwikkeld om online onderzoek uit te voeren. Hierdoor kunnen gemakkelijk aanpassingen aan het product gemaakt worden wanneer een individuele klant hier behoefte aan heeft.

Is een online enquête representatief?
In de afstudeerscriptie van Hans Nauta, “Online onderzoek een betrouwbaar alternatief?” wordt hierop ingegaan. 

“Het is moeilijker om over (...) de betrouwbaarheid van online onderzoek, eenduidige conclusies te trekken. Wordt gekeken naar ervaringen in het recente verleden met online onderzoek, dan moet geconstateerd worden dat tot nu toe de betrouwbaarheid en representativiteit van traditioneel onderzoek nog beter is dan die van online onderzoek. Het beeld dat naar voren komt in diverse publicaties is wel dat online onderzoek bezig is met het maken van een inhaalslag.
(…)
Opgemerkt zij wel dat dit probleem vooral speelt bij vormen van onderzoek waarbij generalisaties naar een grotere, vaak landelijke, populatie gemaakt moeten worden. Met name internetpanels kunnen een belangrijke en nuttige rol vervullen op andere gebieden, zoals het in kaart brengen van ontwikkelingen, categoriale variabelen en doelgroep onderzoek.”

Wat is de respons bij een online enquête?
De hoeveelheid respons die met online onderzoek gehaald kan worden is sterk afhankelijk van o.a. het onderwerp, de manier waarop de respondenten benaderd worden en de afzender van het onderzoek. De respons kan hierdoor variëren van 10 tot 70%.

Hoe snel heb ik resultaten?
De snelheid is een groot voordeel van online onderzoek. Binnen een dag kunnen de eerste resultaten van een onderzoek al binnen zijn. Sommige programma’s geven u de mogelijkheid direct tabellen en grafieken van de resultaten te bekijken, zodat al snel een goed overzicht gegeven kan worden.

Wat zijn de kosten voor een onderzoek?
De prijs per online onderzoek ligt bij de verschillende aanbieders ver uit elkaar. Dit heeft vooral te maken met het traject dat voor u doorlopen wordt en de kwaliteit die geleverd wordt. 
Wanneer u het gehele onderzoek uit handen geeft, dan zal een onderzoeksbureau ingehuurd worden dat samen met u doelen voor het onderzoek opstelt, vragenlijsten opstelt, het onderzoek uitvoert, de resultaten evalueert en hieruit conclusies trekt bent u een heel stuk duurder uit dan wanneer u met een licentie voor een online onderzoeksprogramma zelf de onderzoeksdoelen vaststelt, zelf de vragenlijst opstelt, zelf het onderzoek invoert, en zelf de gegevens analyseert.

Hoe kan ik respondenten benaderen?
Het benaderen van respondenten kan op vele verschillende manieren, bijv. per brief, e-mail, pop-up scherm, link op de site of banner op de internet.

Wanneer u van de doelgroep de contactgegevens hebt kunt u de respondenten persoonlijk uitnodigen. 
Voorbeeld: Wanneer u onder uw werknemers een onderzoek wilt houden zou het bijvoorbeeld eerst in de nieuwsbrief vermeld kunnen worden, daarnaast krijgt iedereen een e-mail met hierin een persoonlijke link naar het onderzoek en vervolgens zou u de medewerkers die het onderzoek nog niet hebben ingevuld een herinneringsmailtje kunnen sturen.

Wanneer van de doelgroep geen adressen bekend zijn dan kan gebruik gemaakt worden van een pop-up scherm, link op de site, panel of banner.
Voorbeeld: U wilt een onderzoek houden naar hoe potentiële klanten uw internetpagina waarderen. U zet een link op de site of maakt gebruik van een pop-up scherm om bezoekers van de website te vragen hun mening te geven.

Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek?
Met kwalitatief onderzoek kun je meningen en motivaties diepgaand analyseren en inventariseren. Je kunt bijvoorbeeld het keuze- en beslissingsproces van klanten in kaart brengen en achterhalen op welke criteria je bedrijf, product of dienst wordt beoordeeld. Het gaat er bij kwalitatief onderzoek om dat je een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de verschillende motiveringen en gedragingen.

Kwalitatief onderzoek wordt heel vaak gevolgd door kwantitatief onderzoek, waarin de kwalitatieve resultaten worden gemeten en getoetst op representativiteit. Bij kwantitatief onderzoek wordt een representatief deel van een populatie ondervraagd om uitspraken te kunnen doen over de gehele groep. Met kwantitatieve methoden - die het meest worden gebruikt voor beschrijvend, toetsend of verklarend onderzoek - kun je ook segmenten onderscheiden in bepaalde doelgroepen.

Zelf onderzoek uitvoeren of een onderzoeksbureau inhuren?
Twee belangrijke redenen zijn er te noemen om een onderzoek zelf op te zetten. Ten eerste heeft u een goed beeld van uw bedrijf, de bedrijfstak etc. U weet dus precies wat u wilt weten en vragen. Een ander niet onbelangrijk voordeel zijn de veel lagere kosten. MWM2 heeft een onderzoeksapplicatie op de markt waarmee u zelf snel, gemakkelijk en tegen lage kosten zelf een online onderzoek kunt aanmaken, afnemen en de resultaten kunt bekijken.